Laddercompetitie ZTTVJe bent niet ingelogd.

Uitleg

Uitdagen

Iemand uitdagen gaat in drie stappen.

Eerst kies je via de pagina Uitdagen degene die je uit wilt dagen. Wie je, in principe, kan uitdagen zijn degenen die 4 rijen boven die van jou in de stand staan. Spelers op rij 5 kunnen echter alleen spelers op rij 2 uitdagen. Oftewel, je moet op rij 4 staan om de nummer 1 uit te mogen dagen.

Vervolgens kies je een datum. Je krijgt de keuze uit de data waarvan je tegenstander heeft aangegeven dat hij/zij beschikbaar is, maar vanaf de volgende dag (mits je je uitdaging voor 21:00 uur doet, anders pas de dag daarna) tot maximaal 9 dagen verder. Je kan dus niet iemand voor dezelfde dag uitdagen. Onder de mogelijke data zie je ook de opmerking over de beschikbaarheid van je tegenstander.

Als iemand binnen de eerste 9 dagen niet beschikbaar is, dan krijg je zijn volledige beschikbaarheid te zien, zodat je kan zien wanneer hij/zij weer wél beschikbaar is.

De derde stap is het versturen van de uitdaging. Eventueel kan je een opmerking bijvoegen.
De uitdaging wordt per e-mail gestuurd naar de uitgedaagde. Daarbij wordt ook een link meegestuurd via welke de uitgedaagd kan bevestigen dat de uitdaging ontvangen en gelezen is. Deze bevesting staat geheel los van akkoord zijn met datum en tijd (wat strict genomen ook niet nodig is).

Om een aantal redenen kan het zijn dat je niemand, of specifieke spelers niet, kunt uitdagen:

 • Je beoogde tegenstander heeft al een wedstrijd.
 • Je beoogde tegenstander heeft minder dan 60 uur geleden (sinds de invoer van de uitslag) een wedstrijd gespeeld waarbij hij/zij uitgedaagd was. Zo heeft hij/zij de kans zélf iemand uit te dagen.
 • Jij en je beoogde tegenstander hebben recent tegen elkaar gespeeld.
  Wanneer je weer tegen iemand mag spelen wordt bepaald door het aantal spelers in de rij(en) die je uit kunt dagen, voor de meeste spelers zijn dat er vier. Dat aantal keer 3,5 dagen (sinds de invoer van de uitslag) moet je wachten voor je iemand weer uit kan dagen. Dit geldt alleen voor daadwerkelijk gespeelde wedstrijden, niet voor reglementair verloren/gewonnen wedstrijden.

Het kan ook zijn dat je sowieso niemand uit kan dagen:

 • Je hebt zelf minder dan 48 uur geleden (sinds de invoer van de uitslag) een wedstrijd gespeeld waarbij je zelf de uitdager was. Je kan in die 48 uur niemand uitdagen. Zo hebben anderen de kans jou uit te dagen.
 • Je bent op dat moment niet minimaal 3 dagen achter elkaar door iemand uit te dagen geweest (voor zover het je besschikbaarheid betref).
 • Het percentage dagen (over de laatste 4 weken) dat je uitdaagbaar was (dus binnen 9 dagen erna beschikbaar), is kleiner dan 50%. Daarbij wordt rekening gehouden met vakantieweken.

Beschikbaarheid

Op de pagina Beschikbaarheid kan je een vaste dag van de week kiezen en ook afzonderlijke data toevoegen door op de betreffende dag in kalender te klikken. Ook kan je afzonderlijk data van je vaste dagen weer uitzetten. Tevens kan je een extra opmerking over je beschikbaarheid toevoegen, bijvoorbeeld over de tijden waarop je kan.

Belangrijk is je te realiseren dat als je hebt aangegeven dat je een dag beschikbaar bent voor de laddercompetitie, je in principe ook verplicht bent te spelen. Als je die dagen niet altijd op de club komt, is het dus zaak goed in de gaten te houden of er een wedstrijd voor je ingepland staat. Je krijgt daarover per e-mail bericht, maar je kunt dat ook zien op de Voorpagina (als je ingelogd bent).

Aangezien uitdagingen altijd minimaal een dag van tevoren en voor 21:00 uur gedaan moeten worden, kan je dus 's avonds na 21:00 uur zien of je de de volgende avond een wedstrijd hebt.

Je kan 9 dagen van tevoren uitgedaagd worden, maar ook in dat opzicht vormt 21:00 uur een grens. Dat is niet alleen het moment dat er niet meer voor de volgende dag uitgedaagd kan worden, maar ook het moment dat er een dag verder in de toekomst uitgedaagd kan worden. De daggrens ligt dus als het ware niet om 0:00 uur, maar om 21:00 uur.

Stand

Op de Voorpagina en de pagina Stand, is de stand in de ladder te zien.

Deze blokken kunnen verschillende kleuren en randen hebben.

Beschermd
Kan niet uitdagen
Uitdager
Uitgedaagde
Even niet beschikbaar

In de blokken wordt in de hoeken verschillende informatie gegeven:

 • Links boven: Het aantal wedstrijden (inclusief lopende uitdagingen) het laatste jaar.
 • Links onder: De eerstvolgende datum waarop de speler uitgedaagd kan worden. Dat is normaal gesproken 9 dagen voor de eerstvolgende beschikbare datum dat diegene kan, tenzij diegene (net) een wedstrijd heeft (gehad).
 • Rechts boven: het aantal wedstrijden als uitdager / het aantal wedstrijden als uitgedaagde het laatste jaar.
 • Rechts midden: De perioderating, de gemiddelde rij over de laatste 30 dagen.
 • Rechts onder: De eerstvolgende datum waarop de speler beschikbaar is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met geplande wedstrijden.

De blokken van spelers die niet uitgedaagd kunnen worden (beschermd), omdat ze net een wedstrijd gespeeld hebben waarin ze uitgedaagd waren, hebben een rode onderrand.

Spelers die anderen niet uit kunnen dagen, omdat ze net een wedstrijd achter de rug hebben waarin ze de uitdager waren of omdat ze te weinig beschikbaar waren (zie onder Uitdagen hierna), hebben een rode bovenrand.

Als met de muis over de blokken van de spelers bewogen wordt, wordt een zwevend venstertje weergegeven, met nadere informatie. Klikken op een spelersvak leidt naar zijn of haar profiel.

Op de pagina Stand kan de stand 'teruggedraaid' worden in de tijd. Zo is te zien hoe de stand zich heeft ontwikkelt.

Sterren

Boven de namen in de stand zijn een aantal sterren te zien. Deze geven aan hoe actief iemand is; hoe meer wedstrijden iemand de laatste 12 maanden gespeeld heeft, hoe meer sterren. Als je in de stand op de sterren wijst, zie je welke titel bij het niveau hoort en vanaf wanneer het volgende niveau begint.

Er zijn de volgende niveau's:


Sterren
Aantal wedstrijden Titel
0Groentje
1Beginner
4Amateur
9Gevorderde
16Semi-professional
25Professional
36Specialist
49Expert
64Grootmeester

Uitdaagbaarheid

In ieders profiel staat vermeld hoeveel procent van de dagen in de afgelopen 4 weken een speler binnen 9 dagen na die dag minimaal één keer beschikbaar was: de 'uitdaagbaarheid'. Daarbij wordt rekening gehouden met vakantieweken.

Ben je bijvoorbeeld precies eens in de twee weken beschikbaar (en heb je dat de hele tijd ingesteld staan), dan ben je van elke 14 dagen 9 dagen wél en 5 dagen niet binnen 9 dagen erna uitdaagbaar geweest. Dan heb je dus een uitdaagbaarheidspercentage van 64,3%.

Als dit percentage onder de 50% komt, kan je niemand meer uitdagen, tenzij je laatste wedstrijd je de uitgedaagde was.

Verder is het voor iemand mogen uitdagen vereist dat je de 3 laatste dagen (inclusief die dag zelf) uitdaagbaar bent geweest. Daarbij wordt in vakanties tot aan de laatste vakantieweek gekeken naar of je uitdaagbaar bent de maandag van de laatste vakantieweek. Dit wordt dagelijks vastgelegd (en niet met terugwerkende kracht), dus stel je beschikbaarheid op tijd in

Als je uitdaagbaarheidspercentage onder de 30% komt en iemand die je uit had kunnen dagen geen andere mogelijkheid heeft, dan heeft deze speler het recht jullie zonder overleg van plek te verwisselen. Je krijgt daarvan dan automatisch per e-mail bericht. Deze regel gaat echter pas na 2 weken na aanvang van de laddercompetitie in.

Op de pagina Beschikbaarheid zie je in de kalender aangegeven op welke dagen je, volgens hoe je op dat moment beschikbaar bent, niet uitdaagbaar bent.

Hieronder nog meer voorbeelden en percentages.

BeschikbaarUitdaagbaar per 28 dagen%Consequentie
1 keer per week 28 100%-
2 keer per 3 weken 24 86%-
1 keer per 2 weken 18 64%-
1 keer per 3 weken 12 43%Je kunt niemand uitdagen, tenzij je je laatste wedstrijd uitgedaagd was
1 keer per 4 weken 9 32%Je loopt het risico zonder te spelen te zakken in de ladder.

Let op, het maakt uit of je regelmatig elke twee weken ��n keer beschikbaar bent (drie keer in zes weken dus) of drie keer achter elkaar (dinsdag, donderdag, dinsdag bijvoorbeeld) en daarna 4,5 week niet (ook drie keer in zes weken). In het laatste geval ben je veel minder uitdaagbaar, doordat in het eerste geval je zonder overlap drie keer 9 dagen (27) uitdaagbaar bent geweest, maar in het tweede geval maar 16 (de negen dagen voor de eerste dinsdag en de 7 dagen daarna tot aan de tweede dinsdag. De donderdag voegt niets toe, de negen dagen ervoor overlappen met die van de twee dinsdagen)

Verplichting tot spelen

In principe, tenzij alsnog onderling anders overeengekomen, moet de wedstrijd gespeeld worden op de aangegeven datum. In ieder geval moet er binnen 12 dagen vanaf het moment van uitdagen gespeeld worden. Als dat niet kan, dan is de wedstrijd door een van beiden reglementair gewonnen, afhankelijk van wie de oorzaak was van het niet kunnen spelen op de oorspronkelijke datum. Maar de voorkeur gaat er dus naar uit om het onderling op te lossen.

Bij niet (kunnen) spelen moet eerst geprobeerd worden een nieuwe datum te vinden, zij het binnen de genoemde 12 dagen.

Als in overeenstemming een nieuwe datum is afgesproken, dan is dat bindend en gelden dezelfde regels m.b.t. niet (kunnen) spelen als op de oorspronkelijke datum. Wie de veroorzaker is van het uitstel is dan dus niet meer van belang.

Dezelfde regels gelden voor een eventueel volgende uitstel.

Als een wedstrijd eerder of later gespeeld wordt, moet eerst de datum van de wedstrijd aangepast worden.

In principe wordt er om 20:30 uur gespeeld, mits er genoeg tafels beschikbaar zijn (competitie heeft voorrang). In onderling overleg kan er een ander tijd afgesproken worden.

Alle wedstrijden zijn in principe best-of-five, tenzij beide spelers vooraf een ander aantal games afspreken. Best-of-three is het minimum.

Het is niet toegestaan gecoacht te worden tijdens een wedstrijd, tenzij het een wedstrijd van een jeugdlid tegen een senior betreft en het jeugdlid maximaal 12 jaar is.

Uitslag invullen

Na afloop van een wedstrijd kunnen beide spelers de uitslag invullen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Invullen kan via het scorebord-icoontje achter de wedstrijd op de voorpagina en/of op de pagina Geplande wedstrijden.

Als de uitdager heeft gewonnen, dan wisselt hij/zij van plek met de uitgedaagde. Als in dat geval het uitdager was die de uitslag ingevuld had, dan gaat er een e-mail naar de uitgedaagde. Hij/zij kan dan eventueel bezwaar maken en de uitslag corrigeren indien het niet goed ingevuld was. Dit kan alleen binnen 24 uur na invullen van de uitslag.

Overzicht wedstrijden

Op de pagina Geplande zijn alle wedstrijden te zien waarvan nog geen uitslag bekend is.

Op de pagina Uitslagen zijn alle uitslagen te zien. Er kan aangevinkt worden alleen de eigen wedstrijden te willen zien.

Reageren

Voor en na een wedstrijd kan iedereen op de uitdaging of de uitslag reageren. Dit kan via de pagina's Geplande en Uitslagen.

Tot één minuut na het posten van een reactie kan deze weer verwijderd worden.

Nieuwe spelers

Nieuwe spelers komen binnen op enkele rijen onder hun waarschijnlijk niveau (gebaseerd op de ELO-rating), maar nooit hoger dan rij 5. Op de binnenkomende rij en de rijen daaronder zakt dan steeds de speler met de slechtse perioderating één rij. Bij gelijke perioderating zakt de minst actieve. Eventuele uitdagingen die meer dan 4 rijen omvatten blijven geldig.

Periodestand

De gemiddelde positie in de stand over de laatste 30 dagen (tenzij de laddercompetitie korter heeft geduurd) staat in je blok in de stand, in je profiel en op de pagina Periodestand.

In de ranglijst van de periodestand wordt aangegeven of iemands puntenaantal aan het stijgen of aan het dalen is.

Head-to-Head

De onderlinge resultaten zijn te zien via de pagina Head-to-Head.

Daarin zie je een een tabel van alle spelers, met daarin het aantal gewonnen en het aantal verloren wedstrijden onderling. Klikken op die aantallen geeft een pagina met de precieze uitslagen.

Instellingen

Via Instellingen kan je bepalen of je een e-mail krijgt als iemand op een van je wedstrijden reageert.

Profiel

Op verschillende plaatsen leidt het klikken op iemands naam naar zijn profielpagina. Je eigen profielpagina vind je via het menu.

Op iemands profielpagina vind je o.a.

 • De contactgegevens
 • De data waarop iemand kan spelen
 • Statistieken: aantal gespeeld wedstrijden, laagste/hoogste positie, etc.
 • Een link naar de pagina met alle uitslagen van die persoon.
 • Een grafiek van de ontwikkeling van de stand. Deze grafiek is ook te vinden onder Historie.

Wachtwoord vergeten

Als je wachtwoord niet meer weet, klik dan op de link onder het inlogformulier. Op de pagina daarna vul je je e-mailadres in zoals je onder contactgegevens eerder hebt ingevuld. Je krijgt dan op dat adres een e-mail met een link. als je daarop klikt, wordt je wachtwoord ingesteld op het standaardwachtwoord zoals dat de eerste keer was.

Contactgegevens

Via Contactgegevens moet je je gegevens laten controleren. Als je die opslaat krijg je een e-mail toegestuurd met een link. Als je die aanklikt is je e-mailadres geverifiëerd.