Laddercompetitie ZTTVJe bent niet ingelogd.

Wutto & Dubbel

In bepaalde periodes wordt er gespeeld met het zogeheten wutto-bat of wordt er (zoveel mogelijk) gedubbeld.

Wutto

In deze periode zijn alle wedstrijden met een bat met korte noppen zonder onderlaag. Deze worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Spelen met een eigen bat is niet toegestaan, om zeker te zijn van gelijke batjes.

De gespeelde wedstrijden hebben invloed op de normale stand van de ladder, er is dus geen aparte ladder voor. Wel wordt bij de uitslagen vermeld dat er met het wutto-bat werd gespeeld en bij de Onderlinge resultaten worden deze apart weergegeven.

Of er met het wutto-bat gespeeld wordt, wordt bepaald door de uiteindelijke datum van spelen. Een wedstrijd, met oorspronkelijk het wutto-bat, die uitgesteld wordt naar een datum na een wutto-periode wordt met het normale bat gespeeld.

Dubbel

Twee uitdagingen kunnen aan elkaar gekoppeld worden en wordt er door de vier spelers gedubbeld. Het verschil in rij tussen de uitdagers van de twee wedstrijden mag maximaal 10 zijn.

Bijvoorbeeld de volgende twee partijen:

Welk dubbel er ontstaat hangt van de gekozen variant af.

Variant 1:
De twee uitdagers dubbelen samen tegen de twee uitgedaagden. Dit levert bij het voorbeeld het volgende dubbel op:

Variant 2:
De uitdager van de ene partij dubbelt met de uitgedaagde van de andere partij. In deze variant zijn de dubbels gelijkwaardiger. Dit levert bij het voorbeeld het volgende dubbel op:

Degene die het dubbel samenstelt kiest de variant en dus wie met wie dubbelt.

Uitdagen

Er moeten dus eerst op de normale wijze uitdagingen voor een enkelwedstrijd gedaan worden.

Iedereen, zowel uitdagers als uitgedaagden, kan twee enkelwedstrijden samenvoegen tot een dubbel (mits een van de twee wedstrijden henzelf betreft).

Dubbelperiode

In een dubbelperiode is er geen toestemming nodig van de beoogde medespeler of de tegenstanders.

In principe worden er in een dubbelperiode zoveel mogelijke dubbelwedstrijden gespeeld. Bij meer dan één overgebleven enkelpartij zal de wedstrijdleiding ze samenvoegen tot een dubbel, indien mogelijk.

Als je onderling vooraf afspraken wilt maken om met elkaar te dubbelen, dan zul je allebei min of meer gelijktijdig een uitdaging moeten doen en dan moet een van de twee meteen de wedstrijden koppelen. Als je hiermee wacht loop je kans dat een van de uitgedaagden zijn/haar wedstrijd koppelt aan een andere wedstrijd.

Buiten een dubbelperiode

Dubbels maken buiten een dubbelperiode gaat op de gebruikelijke wijze, alleen wordt het dubbel dan niet meteen daadwerkelijk samengesteld, maar gaat er een bericht naar de andere spelers om het goed of af te keuren via de dubbelpagina..

Het is mogelijk meerdere dubbelvoorstellen te doen met dezelfde wedstrijden of spelers. Je kan dus ook meerdere dubbels goedkeuren. Het eerste door iedereen goedgekeurde dubbel wordt in dat geval daadwerkelijk aangemaakt en de andere verzoeken aan de betrokken spelers worden dan verwijderd.

Zodra iemand een voorgesteld dubbel afkeurt, krijgen alle spelers bericht dat het dubbel afgewezen is.

Als iemand het dubbel goedkeurt gaat er een bericht naar de aanvrager dat die persoon het heeft goedgekeurd. De andere dubbelverzoeken aan deze persoon worden dan automatisch afgewezen.

Als met die goedkeuring iedereen het dubbel goedgekeurd heeft, dan krijgen alle betrokken spelers daar bericht over.

Als iemand het dubbel afkeurt gaat er een bericht naar alle spelers dat het dubbel door iemand afgewezen is (zonder de naam van de afwijzer vermeld). Het dubbelverzoek wordt dan meteen verwijderd.

Je kan bij de Instellingen aangeven dat je buiten de dubbelperiodes nooit een dubbelverzoek wilt krijgen. Dan hoef je niets steeds verzoeken af te keuren.

Spelers die hebben ingesteld dat ze niet willen dubbelen buiten een dubbelperiode worden grijs weergegeven.

Bericht bij samenvoegen

Bij samenvoeging van twee wedstrijden tot een dubbel krijgen de spelers daar een e-mail over.

Uitslag

Na afloop moet op de gebruikelijke wijze de uitslag worden ingevoerd.

Variant 1:
Bij winst van de twee uitdagers wisselen beide van plek met de speler die ze oorspronkelijk uitgedaagd hebben.
Bij winst van de twee uitgedaagden verandert er niets aan de stand.

Variant 2:
In deze variant is er altijd één uitdager die heeft gewonnen. Hij/zij wisselt dan van plek met degene die hij/zij uitgedaagd heeft.
Voor de andere uitdager en uitgedaagde verandert er niets in de stand.

Verhindering en uitstel

Als een van de vier spelers verhinderd is, moet het dubbel weer gesplitst worden in twee enkelwedstrijden. Dit kan op elke moment gedaan worden door de de wedstrijdleiding, en op de avond zelf vanaf half negen door de spelers.

In principe is de enkelwedstrijd van degene die verhinderd is reglementair verloren, tenzij de oorspronkelijke enkeltegenstander akkoord gaat met verplaatsing,

De andere enkelwedstrijd wordt als enkel gespeeld, of kan (eventueel na wijziging van datum) worden gekoppeld aan een andere enkelwedstrijd om een nieuw dubbel te vormen.

Een dubbelwedstrijd als geheel verplaatsen kan niet.